pl gb ru

Doster - przemysłowe uzdatnianie wody

O firmie

Firma

Doster swoje początki  datuje od  1991 roku. Wtedy to powstała spółka, która stała się podwaliną obecnego stanu prawnego Doster  Sp.z.o.o.

Lata doświadczeń i stałego rozwoju przyczyniły się do ciągłego budowania zarówno strony organizacyjnej jak i technicznej spółki.

Wiedza jaką nabywaliśmy przez te wszystkie lata dała nam możliwość tworzenia coraz to nowych produktów, których skład opiera się nie tylko na ,, teoretycznych ‘’ podstawach, ale przede wszystkim na praktycznych wdrożeniach w przemyśle.

Wyciąganie właściwych wniosków z indywidualnych aplikacji, konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin dotyczących spraw energetyki dało nam możliwość tworzenia coraz nowocześniejszych preparatów i programów kondycjonowania wody. Pozytywne rezultaty techniczno-ekonomiczne, opinie klientów, ludzi z branży potwierdziło iż droga jest właściwa.

Pewnie kroczymy w przyszłość i tę przyszłość staramy się kreować. Gałąź gospodarki w jakiej działamy, energetyka przemysłowa, rządzi się specyficznymi prawami. Powiązana jest ona bardzo ściśle z ochroną środowiska – tak ważną dla nas wszystkich. Nasza działalność bezpośrednio lub pośrednio wpływa na stan środowiska, wody, powietrza, gleby. Klient powierzając nam opiekę nad swoim układem wodnym/parowym może mieć pewność, iż spełnimy wszystkie restrykcyjne normy dotyczące środowiska naturalnego.

Produkty które oferujemy naszym klientom dobieramy w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Najważniejszym dla nas i dla naszej firmy jest bezpośrednia współpraca z indywidualnymi klientami. Tylko taki sposób współdziałania daje pożądany efekt, zadowolenie i satysfakcję obu stron.

Obecna struktura firmy obejmuje serwisem i siecią sprzedaży całą Polskę. Współpracujemy oferując swoje produkty i wiedzę z firmami z poza obszarów Rzeczypospolitej Polskiej. Grupa Doster działa na obszarze Czeskiej Republiki i Słowacji rozwijając tam swoje technologie i wzajemnie wzbogacamy swoją wiedzę na podstawie naszych wspólnych doświadczeń. Wymieniamy się poglądami i wiedzą z firmą duńską Hydro-X – od początku obecną w naszej strukturze organizacyjnej.

Cieszymy się iż klienci obdarzyli nas zaufaniem i docenili zalety oferowanych produktów. Daje nam to siłę do tworzenia nowych pomysłów.

Specjalnie dla nich stworzyliśmy nowe rubryki na naszej stronie internetowej, gdzie oprócz informacji ogólnych znajdziemy artykuły opisujące zjawiska zachodzące w energetyce.

Dzięki wykorzystaniu naturalnych sposobów pozyskiwania wody oraz energii, produkcja w naszej firmie stała się mniej uciążliwa dla środowiska naturalnego.

Cały czas gromadzimy wodę spływającą z dachów hali produkcyjnej i magazynów przetrzymując ją w specjalnych zbiornikach. Po jej przefiltrowaniu podgrzewamy ją przy pomocy paneli słonecznych. Cały proces zapewnia dostawę wody o odpowiednich parametrach fizykochemicznych dla procesów technologicznych oraz sanitarnych.